Bezpłatna rehabilitacja dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności

Image_1W listopadzie 2013 roku rozpoczęliśmy bezpłatną rehabilitację dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności. W ten sposób chcemy przychodzić z konkretną pomocą rodzinom i najbardziej doświadczonym przez los dzieciom.

Być niepełnosprawnym dziś i jutro

Jednym ze szczególnych praw człowieka jest również prawo do rehabilitacji.
Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że właśnie „osoby w jakikolwiek sposób upośledzone mają szczególne prawo do naszego szacunku, uznania i miłości”
                Dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością nie ma lekkich i ciężkich zaburzeń, one wszystkie są dla nich bardzo poważne. Mimo ogromnych zasobów cierpliwości, wrażliwości i zrozumienia dla swoich pociech, doświadczają poczucia bezradności i niemocy. Oczekują od specjalistów, którzy prowadzą rehabilitację ich dzieci, nie moralizowania i zachęty do ofiarności ale psychicznego wsparcia i konkretnej pomocy. Pragną utwierdzenia że podołają wielu wymaganiom w trakcie rehabilitacji i usprawniania.
                Nasi speSchowek01 [800x600]cjaliści z Zakładu Rehabilitacji używają różnych metod fizjoterapii w celu maksymalnego usprawniania dzieci, tym samym podnoszą samopoczucie rodziców, co z kolei podnosi skuteczność leczenia.
                Do najważniejszych z nich  należą:

1.       kinezyterapia czyli leczenie ruchem,

2.       fizykoterapia – leczenie przy użyciu środków fizycznych i aparatury,

3.       masażu leczniczego i usprawniania sportem .

                Każde dziecko pomimo uszkodzenia organizmu zachowuje pełną sprawność i dyspozycje psychiczne , które po usprawnieniu i ukierunkowaniu  pozwalają na osiągnięcie wysokiego poziomu samodzielności a potem niezależności.

            Rehabilitacja dzieci w Centrum Pomocy jest również dobrym sprawdzianem umiejętności współpracy ze specjalistami, innymi poradniami oraz innymi organizacjami zajmującymi się dzieckiem niepełnosprawnym.

 

Godziny otwarcia

poniedziałek 7.30 - 19.00

wtorek 7.30 - 19.00

środa 7.30 - 19.00

czwartek 7.30 - 19.00

piątek 7.30 - 19.00

Galeria

image001 image002 image003 image004 image005 image006 image007 image008 image009 image015