Zakład Rehabilitacji Leczniczej Lubartów

Cennik

Cennik zakładu

KINEZYTERAPIA

Zabiegi

Cena

 • Ćwiczenia w UGUL-u 30 min
8 zł
 • Ćwiczenia manualne dłoni
8 zł
 • Ćwiczenia indywidualne (metodami neurofizjologicznymi PNF)
30 zł
 • Ćwiczenia indywidualne korekcyjne dla dzieci
10 zł
 • Kinesiology Taping
20 zł

FIZYKOTERAPIA

Zabiegi

Cena

 • Laser
 • Laser wysokoenergetyczny
7 zł
20 zł
 • Ultradźwięki
7 zł
 • Ultrafonoforeza (lek własny)
7 zł
 • Pole magnetyczne
7 zł
 • Prądy diadynamiczne
7 zł
 • Prądy interferencyjne
7 zł
 • Prądy TENS
7 zł
 • Prądy KOTZA
7 zł
 • Prądy TRABERTA
7 zł
 • Jonoforeza
7 zł
 • Galwanizacja
7 zł
 • Elektrostymulacja
7 zł
 • Lampa Solux
7 zł
 • Diatermia krótkofalowa
10 zł
 • Krioterapia
10 zł
 • Fala uderzeniowa
 • Głęboka stymulacja polem elektromagnetycznym
 • Terapia nietrzymania moczu
30 zł
40 zł
40 zł

MASAŻ LECZNICZY

Zabiegi

Cena

 • Masaż klasyczny kręgosłupa 30 min
40 zł
 • Masaż klasyczny kręgosłupa 20 min
30 zł
 • Masaż częściowy kręgosłupa 30 min
35 zł
 • Masaż częściowy kręgosłupa – 20 min
25 zł
 • Masaż wybranej części ciała 20 min
25 zł
 • Masaż relaksacyjny 30 min
40 zł
 • Masaż limfatyczny ręczny 30 min
50 zł
 • Masaż limfatyczny mechaniczny:
 •     Dwóch kończyn 20/30 min
 •     Jednej kończyny górnej
 
20/30 zł
15 zł
 • Mobilizacja kręgosłupa 20 min
25 zł
 • Mobilizacja części ciała 20 min
25 zł
 • Jeden odcinek kręgosłupa (np.szyjny)
20 zł
 • AQUAVIBRON
10 zł
 • Masaż wirowy kończyn górnych lub dolnych
12 zł

LEKARZE SPECJALIŚCI

Zabiegi

Cena

 • Ortopeda
80 zł
 • Neurolog
80 zł
 • Reumatolog
80 zł
 • Kardiolog
100 zł
 • Psycholog
40 zł

PAKIETY PROMOCYJNE

Poprzez pakiet należy rozumieć serię zabiegów (10 zabiegów) z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii oraz metod specjalnych jak np. PNF lub terapię tkanek miękkich.

MASAŻ I FIZYKO 1

350 zł
zamiast 420 zł

 • Diagnostyka funkcjonalna
 • 10 zabiegów masażu całego kręgosłupa
 • 2 dowolne zabiegi z fizykoterapii (2×10 zabiegów)

MASAŻ I FIZYKO 2

250 zł
zamiast 320 zł

 • Diagnostyka funkcjonalna
 • 10 zabiegów masażu dowolnego odcinka ciała
 • 2 dowolne zabiegi z fizykoterapii (2×10 zabiegów)

FIZYKO

160 zł
zamiast 180 zł

 • Diagnostyka funkcjonalna
 • 10 x 3 dowolne zabiegi z zakresu fizykoterapii dobrane indywidualne dla każdego pacjenta

URAZOWY 1

240 zł
zamiast 290 zł

 • 10 ćwiczeń z pacjentemw UGUL-u
 • 10 zabiegów masażu wirowego kończyn dolnych lub górnych lub 10 zabiegów krioterapii
 • 10 x 1 zabieg z fizykoterapii
 • Dwie aplikacje kinesiology taping

URAZOWY 2

420 zł
zamiast 520 zł

 • 10 ćwiczeń indywidualnych z pacjentem
 • 10 zabiegów masażu wirowego kończyn dolnych lub górnych lub10 zabiegów krioterapii
 • 10 x 1 zabieg z fizykoterapii
 • Dwie aplikacje kinesiology taping