Pierwsza wizyta

Badanie Pacjenta jest to proces diagnostyczny mający na celu postawienie trafnej diagnozy i zaplanowanie indywidualnej, ukierunkowanej na problem Pacjenta terapii. W skład procesu diagnostycznego wchodzą takie elementy jak:

  • Wywiad
  • Badanie strukturalne
  • Badanie funkcjonalne
  • Zaplanowanie terapii

W naszym Zakładzie Rehabilitacji badanie i ocena stanu Pacjenta odbywa się zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niesprawności i Zdrowia (ICF- International Classification of Functioning, Disability and Health) która to klasyfikacja zalecana jest prze Światową Organizację Zdrowia (WHO).

W badaniu funkcjonalnym i strukturalnym opieramy się na mechanizmach tensegracyjnych czyli integracji i przenoszeniu się napięć w obrębie elementów pozostających ze sobą w łączności strukturalnej. Pozwala to na całościową ocenę narządu ruchu i uchwycenie zaburzeń znajdujących się z dala od pierwotnego uszkodzenia a tym samym na terapię ukierunkowaną na przyczynę problemu a nie tylko źródło objawów.